Betongbasker Roto TLS
Med detta redskap kan du snabbt gjuta din betong där det behövs. Med det hydrauliska öppningssystemet är det enkelt att tömma skopan som har en volym på 600 liter.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Behållaren är utrustad med hydraulisk öppning som kan manövreras från hytten (därför måste den monteras på gafflar).
Betongbehållaren är av säkerhetsskäl fastlåst med en kedja i pallgaffelns ram.
Minskar skador på gräsmattor och nedgrävda allmännyttiga ledningar som stora betongbilar annars kan orsaka.

Betongbasker Roto TLS

Med detta redskap kan du snabbt gjuta din betong där det behövs. Med det hydrauliska öppningssystemet är det enkelt att tömma skopan som har en volym på 600 liter.