Betongbasker Stel TLS
Med vårt betongbehållarredskap kan du snabbt gjuta din betong var du än behöver. Den flexibla slangen kan lätt dras genom små öppningar, under träaltaner, genom buskar och runt andra vanliga hinder.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Behållaren monteras på tre olika sätt på vanliga pallgafflar: Vänster, Fram och Höger.
Betongbehållaren är av säkerhetsskäl fastlåst med en kedja i pallgaffelns ram.
Minskar skador på gräsmattor och nedgrävda allmännyttiga ledningar som stora betongbilar annars kan orsaka.

Betongbasker Stel TLS

Med vårt betongbehållarredskap kan du snabbt gjuta din betong var du än behöver. Den flexibla slangen kan lätt dras genom små öppningar, under träaltaner, genom buskar och runt andra vanliga hinder.