Betongpump
Detta kraftfulla redskap gjuter betong precis där du vill ha den och är byggt för att hålla. Pumpar betong upp till 75 m horisontellt och två våningar vertikalt. Slangen kan lätt dras genom små öppningar, under altaner, genom buskar och runt andra vanliga hinder. Det minskar skador på gräsmattor och nedgrävda allmännyttiga ledningar som stora betongbilar annars kan orsaka.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Alla pumpkomponenter är skyddade och lättillgängliga för justering och service.
Kontrollpanelen svänger för bekväm användning från vardera sidan av pumpen.
Skyddande skyddspanel silar bort större föremål från betongblandningen.
Fästplattor på båda sidorna av pumpen gör den enkel att placera på trånga platser för leverans från antingen vänster eller höger.
Skyddar nedgrävda allmännyttiga ledningar från stora betongbilar.
Håller betongbilar borta från uppfarter och trottoarer; förhindrar spår i mjuk mark.
Slangen kan ledas genom små öppningar, under altaner, genom buskar, över åar, runt träd och byggnader och över kullar.

Betongpump

Detta kraftfulla redskap gjuter betong precis där du vill ha den och är byggt för att hålla. Pumpar betong upp till 75 m horisontellt och två våningar vertikalt. Slangen kan lätt dras genom små öppningar, under altaner, genom buskar och runt andra vanliga hinder. Det minskar skador på gräsmattor och nedgrävda allmännyttiga ledningar som stora betongbilar annars kan orsaka.