Bucket, Snow And Light Material
Eftersom snö är relativt lätt jämfört med jord, grus eller andra byggmaterial är snöskopans kapacitet mycket större än de som vanligtvis används vid byggverksamhet. Snöskopans baksida är också högre, vilket gör att du kan ploga bort mer snö utan att den spiller över toppen. Spillskydd finns tillgängliga, och de är avsedda att skydda föraren, dörren, cylindrarna och Bob-Tach-svängområdet från material som spills över skopans baksida.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Raka sidor för att tränga igenom högar av snö och täckmaterial.
Höga baksidor som hjälper till att ploga snö.
Stor kapacitet för lastning och hantering av olika lätta material såsom snö och täckmaterial.

Bucket, Snow And Light Material

Eftersom snö är relativt lätt jämfört med jord, grus eller andra byggmaterial är snöskopans kapacitet mycket större än de som vanligtvis används vid byggverksamhet. Snöskopans baksida är också högre, vilket gör att du kan ploga bort mer snö utan att den spiller över toppen. Spillskydd finns tillgängliga, och de är avsedda att skydda föraren, dörren, cylindrarna och Bob-Tach-svängområdet från material som spills över skopans baksida.