Buskröjare
Buskröjaren är perfekt för att skära ner överväxt på byggarbetsplatser samt längs vägar och trottoarer. Den anpassar sig för att följa markkonturen.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Förträngningsmotorn med variabel hastighet gör det möjligt för buskröjaren att ”ställa om sig” till din maskin, beroende på dess hydrauliska kapacitet. Genom att ändra motorns förträngning så att den accepterar extrahydraulikflöden som sträcker sig från 64 till 151 l/min kan buskröjaren manövreras på många olika bärare.
Hängande länkning är standard på buskröjaren. Detta, tillsammans med redskapets kompakta däcklängd, gör att enheten kan följa markens konturer oberoende av bärarens lutning eller ställning, vilket gör att röjaren tillåts upp till tio graders svängning.
Säkerhetsöverensstämmelse Buskröjaren uppfyller SAE J1001-kraven för industriella buskröjare. Den är standardutrustad med en automatisk avstängningsanordning som möjliggör ungefär tio tums vertikalkörning i Bob-Tach™ monteringssystemet innan buskröjaren stängs av.
Avsmalnande bakre röjare med full bredd ger större svängningsförmåga under drift.
Justerbar baklucka gör det möjligt för föraren att variera storleken på materialet som släpps ut, vilket kan vara allt från litet för användning som täckmaterial, till grovt för högpresterande skärning.

Buskröjare

Buskröjaren är perfekt för att skära ner överväxt på byggarbetsplatser samt längs vägar och trottoarer. Den anpassar sig för att följa markkonturen.