Hjulsåg
Denna robusta, kraftfulla såg skär igenom asfalt, betong, frusen mark eller ståltrådsnät med mer precision än luftdrivna eller hydrauliska tjältänder. Använd den för reparation av vägar och för att lägga vatten-, gas-, el- och fiberoptiska kablar. Dikesröjaren höjs och sänks hydrauliskt. Beroende på modell varierar skärdjupet från 15 cm till 80 cm.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Kraftfull skärning i asfalt, betong och sten. Klipper rent och exakt utan att skada dikets kanter.
En hydrauliskt styrd dikesröjare, för renare diken varje gång (inte för WS32).
Mer exakt skärning än med luftdrivna eller hydrauliska hammare.
Lättare att transportera än dedikerade maskiner.
Hydraulisk sidoförskjutning.

Hjulsåg

Denna robusta, kraftfulla såg skär igenom asfalt, betong, frusen mark eller ståltrådsnät med mer precision än luftdrivna eller hydrauliska tjältänder. Använd den för reparation av vägar och för att lägga vatten-, gas-, el- och fiberoptiska kablar. Dikesröjaren höjs och sänks hydrauliskt. Beroende på modell varierar skärdjupet från 15 cm till 80 cm.