Roterande fräs Kompaktlastare Bandlastare
Den roterande fräsen är ett kraftfullt redskap som består av en dubbel trumma, driven av en helt integrerad hydraulmotor med högt vridmoment. Tack vare dess konstruktion tillåter den å ena handen ett mycket exakt avlägsnande av material utan att skada intilliggande strukturer, och samtidigt kan den å andra handen riva hela strukturer och gräva diken i stenig mark eller förbereda asfalt eller betongytor för reparation.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Slipar kraftigt i betong, asfalt eller sten.
Du kan även slipa med precision för efterbehandling, ta bort väggytor eller partiella strukturer.
Gräver diken genom hård och stenig mark.
Producerar avfall med liten diameter som vid behov kan återanvändas.
Överför låg vibration till omgivande strukturer.
Tyst ljud – jämfört med hydrauliska eller pneumatiska rivningsverktyg.
Miljövänlig.

Roterande fräs Kompaktlastare Bandlastare

Den roterande fräsen är ett kraftfullt redskap som består av en dubbel trumma, driven av en helt integrerad hydraulmotor med högt vridmoment. Tack vare dess konstruktion tillåter den å ena handen ett mycket exakt avlägsnande av material utan att skada intilliggande strukturer, och samtidigt kan den å andra handen riva hela strukturer och gräva diken i stenig mark eller förbereda asfalt eller betongytor för reparation.