Skrapa
Används för att ta bort ihärdig, packad lera, snö och is från uppfarter, trottoarer, parkeringsplatser, cykelvägar eller på andra ställen där dessa kan ansamlas. Lämnar en slät yta för säkrare gång och körning. Den tar även lätt bort heltäckningsmattor och golvplattor.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Ta bort ansamlade material som lera, is och snö.
Avlägsna heltäckningsmattor och golvplattor.
Två modeller: 46 och 56 cm skivdiameter.
Självslipande skärkant.

Skrapa

Används för att ta bort ihärdig, packad lera, snö och is från uppfarter, trottoarer, parkeringsplatser, cykelvägar eller på andra ställen där dessa kan ansamlas. Lämnar en slät yta för säkrare gång och körning. Den tar även lätt bort heltäckningsmattor och golvplattor.