Slamstaketläggare
Redskapet för installation av siltstaket tillhandahåller en mer effektiv och mycket säkrare metod för att installera siltstaket än de traditionella metoderna som omfattar grävning för hand eller dikesgrävning.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Öka din produktivitet genom att installera hundratals meter siltstaket per timme och undvik dyra böter och nedläggningar av projekt.
Det är det snabbaste, enklaste och mest ekonomiska sättet att installera siltstaket för bostads-, kommersiella, industriella eller motorvägsprojekt.
Siltstaketinstalleraren kan installera siltstaket som är 91 cm, 107 cm eller 122 cm.
Mindre ändringar krävs för att justera rullhållaren för en annan storlek.

Slamstaketläggare

Redskapet för installation av siltstaket tillhandahåller en mer effektiv och mycket säkrare metod för att installera siltstaket än de traditionella metoderna som omfattar grävning för hand eller dikesgrävning.