Sopskopa Minilastare
Detta praktiska redskap sopar, samlar upp och tömmer smuts och skräp. Dessutom sopar det i både framåt- och bakåtdrift. Perfekt för rengöring av parkeringsplatser, trottoarer, bryggor och lager. Det kan också användas för att sprida material jämnt över en plats. En valfri rännborste finns tillgänglig.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Sopar, samlar och tömmer smuts och skräp.
Rengör i både framåt- och bakåtdrift.
Sopmaskinens skärkant kan användas för att skrapa packat material.
En valfri rännborste kan installeras för att öka mångsidigheten och öka sopbredden.
Standard, vändbar skärkant fördubblar livslängden.
Slitkompensationssystemet ökar borstens livslängd avsevärt.
Valfria stålborst finns tillgängliga.

Sopskopa Minilastare

Detta praktiska redskap sopar, samlar upp och tömmer smuts och skräp. Dessutom sopar det i både framåt- och bakåtdrift. Perfekt för rengöring av parkeringsplatser, trottoarer, bryggor och lager. Det kan också användas för att sprida material jämnt över en plats. En valfri rännborste finns tillgänglig.