Stödben
Förbättra din borrs, grävskopas eller trädspades prestanda vid ett stort antal olika jobb med en uppsättning rammonterade bakre stabilisatorer. Bakre stabilisatorer förbättrar prestandan genom att överföra lastarens vikt till borren, grävskopan eller trädspaden där den behövs för bättre grävförmåga. Bakre stabilisatorer hjälper också till att jämna ut lastaren i ojämn terräng. Bakre stabilisatorer finns tillgängliga för de flesta Bobcat®-lastare och kan snabbt monteras och tas bort.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Ger bättre resultat för trädspade- och grävskoperedskap.
Rammonterad, utformad för snabbmontering.
Kamprofiler förhindrar att lastaren dras framåt mot arbetet.
Gatudynor finns tillgängliga.
Överför maskinens vikt till det frontmonterade redskapet.
Obs! Installation av bakre stabilisatorer kräver bakre extrahydraulik.

Stödben

Förbättra din borrs, grävskopas eller trädspades prestanda vid ett stort antal olika jobb med en uppsättning rammonterade bakre stabilisatorer. Bakre stabilisatorer förbättrar prestandan genom att överföra lastarens vikt till borren, grävskopan eller trädspaden där den behövs för bättre grävförmåga. Bakre stabilisatorer hjälper också till att jämna ut lastaren i ojämn terräng. Bakre stabilisatorer finns tillgängliga för de flesta Bobcat®-lastare och kan snabbt monteras och tas bort.