Skopa Dirt
Perfekt för allt från grävning till materialhantering. Jordskopor erbjuder god sikt av skärkanten och utmärkt brytkraft för bättre grävning och enklare skopfyllning.

Nedladdningar

Standardfunktioner
Den platta baksidan garanterar ett säkert fästområde för Bob-Tach™ monteringssystem.
Låg häl gör skärning och tillbakadragning lättare.
Utbytbara skärkanter.
Sidoskärkanter ger bättre prestanda, ökar styrkan och förlänger skopans livslängd.

Skopa Dirt

Perfekt för allt från grävning till materialhantering. Jordskopor erbjuder god sikt av skärkanten och utmärkt brytkraft för bättre grävning och enklare skopfyllning.